Witaj w naszym geocachingowym sklepie!

Reklamacje towaru

Sklep internetowy Keszomaniacy.pl nie udziela gwarancji na produkty dostępne w sklepie.

Sklep internetowy Keszomaniacy.pl ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

Reklamacja może zostać złożona w terminie 2 lat od daty doręczenia Klientowi produktu, jednak nie później niż w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady produktu.

Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie nosi zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli takie uszkodzenia zostaną zauważone przez Klienta, ma on obowiązek w obecności Kuriera sprawdzić zawartość paczki i w razie odkrycia, że towar uległ zniszczeniu spisać protokół szkody, lub w przypadku przesyłki dostarczanej za pośrednictwem paczkomatu poinformować o uszkodzenia opakowania lub zniszczenia towaru sklep Keszomaniacy.pl bez zbędnej zwłoki. W/w protokół lub pisemna (mailowa ) informacja wraz z dowodem zakupu jest podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

Celem złożenia reklamacji należy odesłać wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu i opisem przyczyn reklamacji oraz dopiskiem „Sklep internetowy-reklamacja” na adres: Keszomaniacy.pl Bożena Kubiak ul.Rolna 18e/1 40-555 Katowice

Reklamacje są rozpatrywane przez Sklep nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Keszomaniaków.pl

Sklep zwraca należność za oddany produkt przelewem na konto, z którego realizowano płatność.

X